ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ


  5/6/2014


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών κ.Λεωνίδα Γρηγοράκου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υποθέσεων που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Γρηγοράκος συνπροεδρεύει με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου. 

Ο κ. Γρηγοράκος δήλωσε τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, οι βασικοί στόχοι / προτεραιότητες που θέσαμε στην αρχή της Ελληνικής Προεδρίας ήταν: (α) η προώθηση, όσο το δυνατόν περισσότερο, του νομοθετικού έργου στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της πολιτικής συζήτησης στο Συμβούλιο για τα ζητήματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών & (β) η προώθηση και η ολοκλήρωση των συζητήσεων επί των κατευθυντήριων γραμμών που θα υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο του Ιουνίου για τους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, σε συνέχεια της σταδιακής ολοκλήρωσης του Προγράμματος της Στοκχόλμης.

Σήμερα, σχεδόν πέντε μήνες από εκείνη την παρουσίαση των προτεραιοτήτων μας, είμαι σε θέση, με ικανοποίηση θα έλεγα, να σημειώσω ότι η Ελληνική Προεδρία:
- Επέτυχε, εντός των ασφυκτικών προθεσμιών, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωνε τις εργασίες του στα μέσα Απριλίου, πολιτική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της Πρόταση Οδηγίας σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης.
- Ως προς την Πρόταση Οδηγίας για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της έρευνας, των σπουδών, της ανταλλαγής μαθητών, της έμμισθης και άμισθης άσκησης, της εθελοντικής υπηρεσίας και της εσωτερικής άμισθης βοήθειας (au pair),
κατεβλήθη πολύ μεγάλη προσπάθεια στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή πρόοδος. Στόχος μας είναι το κείμενο της πρότασης Οδηγίας να παραδοθεί στην επόμενη Προεδρία με τα λιγότερα προβλήματα, ώστε να είναι δυνατή, σε εύλογο χρόνο, η έναρξη των σχετικών συζητήσεων με το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- Έθεσε, μετά από αρκετά έτη, στις συζητήσεις το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των νομίμως διαμενόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ υπηκόων τρίτων χωρών. Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και ανόδου των ακροτήτων, μιας νέας «εποχής των άκρων» θα έλεγα, η Ελληνική Προεδρία έθεσε υψηλά στην ατζέντα της Ένωσης το ζήτημα. Μετά από μια μακρά εποικοδομητική συζήτηση σήμερα το Συμβούλιο υιοθέτησε σχετικά Συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά, δέκα χρόνια μετά την υιοθέτηση των Κοινών Βασικών Αρχών για την Ένταξη, έρχονται να προσδιορίσουν νέους τομείς, όπου θα διερευνηθεί η αναγκαιότητα ανάπτυξης πολιτικών και δράσεων στον τομέα της ενσωμάτωσης.
- Και τέλος, όπως γνωρίζετε, η πλέον σημαντική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, καθώς συνιστά την «πολιτική ομπρέλα», επιτρέψτε μου να πω, όλων των πολιτικών στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι η προώθηση των συζητήσεων για την υιοθέτηση, από το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, των κατευθυντήριων γραμμών για τους τομείς δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Η Ελληνική Προεδρία, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη σχετική προεργασία, ξεκίνησε τον Ιανουάριο (Αθήνα, 23 & 24), στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης, έναν ευρύ και διαφανή διάλογο με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όλους τους σχετικά εμπλεκόμενους φορείς. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών. Στη συνέχεια, η Προεδρία θα ενημερώσει τον Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα αυτής της επίπονης, αλλά εποικοδομητικής διαδικασίας, με στόχο, πλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προσδιορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές.

Φωτογραφίες από τη συνεδρίαση