ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Κατανομή θέσεων απασχόλησης μέσω Προγραμματων Κοινωφελούς Χαρακτήρα


Γραφείο Τύπου
Αναπληρωτή Υπουργού
Τρίτη 07/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας για συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», αποστέλλει πρόταση  για την κατανομή θέσεων Εργασίας 5μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 3.000 θέσεις).
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που παρατέθηκαν το Υπουργείο προχωρά στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα (επισυνάπτεται το έγγραφο κατανομής).

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη Υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί.Πρόταση Υπουργείου Υγείας
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Κατανομή θέσεων (3.000)
1η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 750
50
ΠΕ-ΤΕ- Διοικητικό-Λογιστικό
50
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
50
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
200
ΔΕ Νοσηλευτών
250
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
100
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50
ΔΕ Τεχνικών


2η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 650
60
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
40
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
40
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
250
ΔΕ Νοσηλευτών
120
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
100
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
40
ΔΕ Τεχνικών


3η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 350
50
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
25
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
25
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100
ΔΕ Νοσηλευτών
50
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
50
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50
ΔΕ Τεχνικών


4η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 300
20
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
150
ΔΕ Νοσηλευτών
30
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
30
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
30
ΔΕ Τεχνικών


5η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200
20
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100
ΔΕ Νοσηλευτών
15
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
15
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
10
ΔΕ Τεχνικών


6η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 500
50
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
25
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
25
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
200
ΔΕ Νοσηλευτών
75
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
75
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50
ΔΕ Τεχνικών


7η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200
20
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100
ΔΕ Νοσηλευτών
15
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
15
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
10
ΔΕ Τεχνικών


Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)  Θέσεις: 5
2
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής


Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θέσεις: 15
3
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4
ΔΕ Νοσηλευτών
4
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό


ΚΕΘΕΑ Θέσεις: 10
3
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
4
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων


Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Θέσεις: 5
2
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό


ΟΚΑΝΑ Θέσεις: 15
3
ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
2
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
10
ΔΕ Νοσηλευτών