ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Ερώτηση Λεωνίδα Γρηγοράκου σχετικά με την άρση αδικίας για τις μικρές επιχειρήσεις απομακρυσμένων περιοχών. Δευτέρα, 4/7/2016

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Α.Π. 6713/4-7-2016

ΕΡΩΤΗΣΗ


04 Ιουλίου 2016


Προς:
Υπουργό Οικονομικών
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Θέμα: «Άρση αδικίας για τις μικρές επιχειρήσεις απομακρυσμένων
περιοχών»

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο προστασίας του κοινωνικού συνόλου των ευπαθών περιοχών της ορεινής και νησιωτικής χώρας, ο νομοθέτης είχε μεριμνήσει να δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων περιοχών με λιγότερους από 2.000 κατοίκους να ασφαλίζονται στον ΟΓΑ και όχι στον ΟΑΕΕ. Με τον νέο νόμο 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπου προβλέπεται η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, αυτή η δυνατότητα καταργείται, με αποτέλεσμα να αυξάνονται ραγδαία οι ασφαλιστικές εισφορές των ιδιοκτητών αυτών των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή οι φορολογικές υποχρεώσεις τους αναμένεται να εκτοξευθούν στο πλαίσιο αύξησης των έμμεσων φόρων και της αναγκαστικής χρήσης ταμειακής μηχανής για ελάχιστα ποσά κέρδους.
Ουσιαστικά πρόκειται για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που στην πραγματικότητα αποτελούν σημείο αναφοράς και πολλές φορές το μοναδικό κατάστημα των χωριών αυτών. Η πιθανότητα κλεισίματος αυτών των επιχειρήσεων θα αποτελέσει πλήγμα για την συνοχή του τοπικού κοινωνικού ιστού και θα δυσκολέψει κατά πολύ τη ζωή των κατοίκων. Η κατάργηση του δικαιώματος που απολάμβαναν ως αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης αγροτών του ΟΓΑ οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες, θα πληγώσει περαιτέρω την ήδη αιμορραγούσα οικονομική και κοινωνική ζωή της ελληνικής ορεινής και νησιωτικής υπαίθρου.
Από τις 12-5-2016, ημέρα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νέου νόμου 4387, οι ιδιοκτήτες των μικρών αυτών επιχειρήσεων εντάσσονται στο καθεστώς ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ.
Επίσης, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ξεκίνησαν την κοινωνική τους ασφάλιση είναι υποχρεωμένοι από την 1-1-2017, να καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά επί του εισοδήματός τους, με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που τους αποφέρει η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το οποίο ανέρχεται στο 26,95% επί του φορολογητέου-ασφαλιστικού εισοδήματος.
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται παραπάνω είναι σαφές, ότι προκύπτουν προβλήματα ζωτικής σημασίας για την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών, αφού είναι εξαιρετικά πιθανός ο κίνδυνος, κάτω από το βάρος της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογικής «καταιγίδας» που επέρχεται, να οδηγηθούν στην πλήρη αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Όπως γίνεται αντιληπτό μια τέτοια εξέλιξη θα έχει δυσβάστακτες συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή όλων αυτών των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, με αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ένα σύγχρονο, κοινωνικό κράτος επιθυμεί και οφείλει να προσφέρει στους πολίτες περιοχών με αυτά τα ξεχωριστά και ιδιαίτερα πληθυσμιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
α) Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διορθωθεί η νομοθετική αδικία που δημιουργήθηκε με την ψήφιση του νέου νόμου και η οποία ουσιαστικά εξομοιώνει τους ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων απομακρυσμένων περιοχών με μεγαλοεπιχειρηματίες-ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περιοχές μεγάλου τζίρου και απολαμβάνουν φορολογικής «ασυλίας»;
β) Πόσα υπολογίζονται ότι θα είναι τα έσοδα που θα μπουν στα ταμεία του κράτους από την αναγκαστική συνολική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ, που επιβάλλατε στους συγκεκριμένους ανθρώπους;
γ) Έχει υπάρξει μελέτη από τα αρμόδια Υπουργεία για τη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας κλιμακωτής διαβάθμισης των περιοχών σε 500, 1.000 έως 2.000 κατοίκους ανά περιοχή, ώστε να γίνει σταδιακά η απαραίτητη φορολογική και ασφαλιστική προσαρμογή, που θα λαμβάνει υπόψη της γεωγραφικές και πληθυσμιακές ιδιαιτερότητες των εν λόγω περιοχών;


Ο ερωτών βουλευτής,


Λεωνίδας Γρηγοράκος
Βουλευτής Λακωνίας