ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ερώτηση βουλευτή Λακωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Λεωνίδα Γρηγοράκου προς τον υπουργό Υγείας σχετικά με την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Δ.Σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Τρίτη, 28/2/2017Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

28 Φεβρουαρίου 2017


Α.Π. 3768/28-2-2017
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου»

Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο αποτελεί μια πρωτότυπη καρδιοχειρουργική μονάδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πιο διακεκριμένων κέντρων του εξωτερικού η οποία, για περισσότερο από 25 χρόνια, παρέχει πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες στους πολίτες της χώρας. Σε μια μονάδα υγείας, η καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενή είναι αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας αξιόλογου ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού και η εύρυθμη λειτουργία της εξασφαλίζεται από τις συνεχόμενες κατευθυντήριες γραμμές που προσφέρονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.
Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προέβη στις 3-11-2015 στην έκδοση μιας απόφασης με την οποία τροποποιούσε την αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.44451/4-6-2014 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 65369/18−09−2014, με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Η συγκεκριμένη απόφαση αντικαθιστούσε κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Για τον λόγο αυτό, τα μέλη τα οποία είχαν αντικατασταθεί προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, επιδιώκοντας να ακυρωθεί η εν λόγω κοινή απόφαση καθώς και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Σύμφωνα με το αιτιολογικό, η κρινόμενη αίτηση γίνεται δεκτή και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ. Αριθμ. 2695/13-12-2016 απόφασή του, ακυρώνει την υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.:84141/3-11-2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.
Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου δεν έχει συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο από τριμήνου για να μη υποχρεωθεί να καλέσει να παραστούν τα μέλη τα οποία είχαν παρανόμως αντικατασταθεί και τα οποία έχουν δικαιωθεί βάσει της προαναφερθείσας Αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
  1. Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και αν ναι, με ποιον τρόπο;


Ο Ερωτών ΒουλευτήςΛεωνίδας Γρηγοράκος