ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο σ/ν: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με την τροπολογία αυτή προβλέπεται η ανάκτηση της αυτοτέλειας των Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας τους, την αύξηση των εξυπηρετούμενων πολιτών και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων δομών με την ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας.
Σύμφωνα με το Νόμο 4025 (ΦΕΚ.228/02-11-2011, άρθρο 10 & 11), όλα τα Κέντρα Αποθεραπείας-Φυσικής & Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ), καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες αποκατάστασης εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ως Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ( ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.).
Σύμφωνα με στοιχεία, το ετήσιο κόστος λειτουργίας τους ανέρχεται σε € 2.274.660 και απασχολούν 353 άτομα προσωπικό (2 ιατρούς, 80 νοσηλευτές, 271 λοιπό προσωπικό). Επίσης, διαθέτουν 444 κλίνες και εξυπηρετούν 67 εσωτερικούς ασθενείς, ενώ τα στοιχεία για τους εξωτερικούς ασθενείς δεν είναι συγκρίσιμα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έστειλαν πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας τα 31 ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ., αυτά είτε δεν λειτουργούν, είτε υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις & ο εξοπλισμός τους να απαξιώνονται και οι πολίτες να απευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα της περιοχής τους ή της περιφέρειάς τους, επιβαρύνοντας με το κόστος θεραπείας τους τον ΕΟΠΠΥ.
Τα Κέντρα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης διακρίνονται σε Κλειστής Περίθαλψης και σε Ανοικτής/Ημερήσιας Περίθαλψης. Τα Κλειστής παρέχουν υπηρεσίες σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς ασθενείς, ενώ τα Ανοικτής/Ημερησίας μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΠΥ, το ετήσιο κόστος για τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για τα Κέντρα Κλειστής Περίθαλψης ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σ/ν: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Άρθρο…
  1. Το μέρος της δομής των υφιστάμενων Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), που εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4025/11, προερχόμενο από τα πρώην Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ), ανακτά την αυτοτέλειά του, μεταφέρεται και εντάσσεται από 1/1/2016 στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών (Παράρτημα) με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Αμεα). Συγκεκριμένα:
α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καβάλας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Έβρου», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ξάνθης» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ροδόπης». Τα ανωτέρω τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση α, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Βέροιας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Έδεσσας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Χαλκιδικής». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση β, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

γ) Το μέρος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου» και προήλθε από την κατάργηση του πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Φλώρινας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καστοριάς». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση γ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Άρτας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Πρέβεζας». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση δ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καρδίτσας», λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ε, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Κεφαλληνίας» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση στ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και προήλθε από την κατάργηση του πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίας μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αιτωλοακαρνανίας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέα Παπανδρέου», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ηλείας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πατρών» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» μετονομάζεται σε «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Πατρών». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και του ν.3730/2008 (Α΄262) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ζ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Φθιώτιδας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Εύβοιας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Άμφισσας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Βοιωτίας». Τα ανωτέρω τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση η, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Λέσβου», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Άγιος Παντελεήμων» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Σάμου» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Χίου». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ι, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Δωδεκανήσου» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Κυκλάδων». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ια, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ια) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ρεθύμνου», λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ιβ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ιβ) Τα δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήτοι το «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Μεσσηνίας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αργολίδας», συγχωνεύονται και συνιστούν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Μεσσηνίας» και «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αργολίδας». Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πελοποννήσου είναι ο Δήμος Καλαμάτας.
  1. Το πάσης φύσεως προσωπικό που εξακολουθεί να υπηρετεί στις δομές της παραγράφου 1 και το οποίο είχε διαπιστωθεί ότι υπηρετούσε σε αυτές τις δομές, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4025/2011 μεταφέρεται αυτοδικαίως, με τις αντίστοιχες θέσεις που αυτό καταλαμβάνει, στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που δημιουργούνται με την παρούσα παράγραφο. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των θέσεων διενεργείται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από κοινού από τον Διοικητή του εκάστοτε νοσοκομείου και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.
  1. Οι δαπάνες λειτουργίας των δημιουργούμενων με το παρόν άρθρο Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο σε ειδικούς κωδικούς αριθμούς, πιστώσεις για το σκοπό αυτό.
  1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και ο εξοπλισμός έκαστου Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ μεταφέρεται στο αντίστοιχο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του οποίου αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα). Έκαστο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του οικείου Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ και ειδικότερα όλες οι εμπράγματες και ενοχικές συναλλαγές που αφορούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία και στον εξοπλισμό και έχουν συντελεστεί από την ημερομηνία που τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ και εντεύθεν, χρήζει είτε επικύρωσης είτε ανάκλησης με αντίστοιχη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Για τη μεταβίβαση της περιουσίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στο οποίο εντάσσεται το κάθε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ και του Νοσοκομείου στο οποίο είχε υπαχθεί αντίστοιχα.
  1. Αναφορικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του ν.4109/2013, όπως ισχύει.
  1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  1. Από 1/1/2016, οι διατάξεις του ν.4025/2011 (Α΄228) που αντίκεινται στο παρόν άρθρο καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης καταργούνται.

Αθήνα, 24 -06-2015 


Οι Προτείνοντες Βουλευτές
Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Λεωνίδας Γρηγοράκος