ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Τροπολογία - Προσθήκη στο ν/σ: «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.»


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σ/ν: «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.»


ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται  η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα να αναγνωρίσουν  τον πλασματικό  χρόνο  της επιδοτούμενης και μη επιδοτούμενης ανεργίας συνολικής διάρκειας μέχρι 300 ημερών. Επίσης επιτρέπεται η αναγνώριση του χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας η επικουρικής ασφάλισης η στο δημόσιο.  Οι χρόνοι ανεργίας αυτοί αναγνωρίζονται  από το φορέα όπου υπαγόταν ασφαλιστικά ο εργαζόμενος  πριν το διορισμό του στο δημόσιο και υπολογίζονται στη συνολική προϋπηρεσία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ανεξάρτητα από το τελικό φορέα συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 40 ν 3996/2011 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι αντίστοιχες του άρθρου 10 του νόμου 3863/2010  δεν έχουν αναλόγως τροποποιηθεί  και για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα συμπληρώνοντας  το νόμο 3865/2010.
Αποτέλεσμα δε αυτών είναι  η  μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων από εργαζόμενους του δημόσιου τομέα ( περίοδος ανεργίας , χρόνος κενού ασφάλισης κλπ] δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 40 ν. 3996/2011
Σύμφωνα με τον ν. 3996/2011 ο οποίος τροποποίησε τον ν. 3863/2010, δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια οι ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά ταμεία πλην δημοσίου και  να θεμελιώσουν  συνταξιοδοτικό δικαίωμα κάνοντας χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης του χρόνου επιδότησης ανεργίας έως 300 ημέρες καθώς και χρόνου από κενό ασφάλισης ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης.
Αντίθετα ο ν. 3865/2010 που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων στο ασφαλιστικό ταμείο του δημοσίου δεν παρέχει την δυνατότητα  στους δημοσίους υπαλλήλους να θεμελιώσουν  συνταξιοδοτικό δικαίωμα κάνοντας χρήση του δικαιώματος αναγνώρισης του χρόνου επιδότησης ανεργίας έως 300 ημέρες καθώς και χρόνου από κενό ασφάλισης ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης που ισχύει για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.
Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο και δίκαιο ότι πρέπει  να αποκατασταθεί η άνιση μεταχείριση εργαζομένων ως προς τη δυνατότητα θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος  ώστε να συνυπολογίζονται στο συνολικό χρόνο που θα δίνει το Ι.Κ.Α προς το Γ.Λ.Κ ενόψει θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ –ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σ/ν: «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο….
Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του νόμου 3865/2010 συμπληρώνεται με εδάφιο β ως ακολούθως.
Παρέχεται  η δυνατότητα στους εργαζόμενους του δημοσίου  της αναγνώρισης  ως πλασματικού  χρόνου  περίοδος επιδοτούμενης και μη ανεργίας συνολικής διάρκειας 300 ημερών καθώς και    χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας η επικουρικής ασφάλισης η στο δημόσιο   Οι χρόνοι αυτοί αναγνωρίζονται  από το φορέα όπου υπαγόταν ασφαλιστικά ο εργαζόμενος  πριν το διορισμό του στο δημόσιο και υπολογίζονται στη συνολική προϋπηρεσία για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ανεξάρτητα από το τελικό φορέα συνταξιοδότησης.
Αθήνα, 26/06/2015
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος