ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ερώτηση Λεωνίδα Γρηγοράκου, βουλευτή Λακωνίας ΔΗ.ΣΥ., στη Βουλή των Ελλήνων. Δευτέρα, 17/9/2018
Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  Υπουργούς:
-          Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μ. Ζορμπά
-          Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου


Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν ως ΠΕ11 στο Υ.Π.Ε.Θ.»

Με βάση το ν. 2725/1999 (άρθρο 31, παρ.6), όπως τροποποιήθηκε με διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 2 του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/τ. 10.10.2002) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.2725/1999 ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» ανατίθενται καθήκοντα Ομοσπονδιακού Προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου σε Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) που υπηρετούν ως ΠΕ 11 στο  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Π.Ε.Θ). Οι Κ.Φ.Α. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη απασχόληση απαλλασσόμενοι των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης μέχρι τις 31 Αυγούστου του τρέχοντος  σχολικού έτους, διατηρώντας τη μισθολογική και ασφαλιστική τους κατάσταση. Προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακού προπονητή ή Τεχνικού Συμβούλου εκδόθηκε από τη Γ.Γ.Α. έγγραφο με Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/269254/11809/5862/20-6-2018, το οποίο προέβλεπε τη διαδικασία και τις υποχρεώσεις των Αθλητικών Ομοσπονδιών.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει το ανωτέρω έγγραφο, πρέπει να καθοριστούν από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες τα κριτήρια αξιολόγησης, να γνωστοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερομένων και η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων να περιγράφεται στην απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή άλλου αρμοδίου οργάνου της οικείας Ομοσπονδίας, προκειμένου η διαδικασία να είναι διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Aπέστειλαν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες τα κριτήρια αξιολόγησης και ποια είναι αυτά;
2) Γνωστοποίησαν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες το συνολικό αριθμό των ενδιαφερομένων και ποιος είναι αυτός;
3) Αποτυπώθηκαν στην ειδικά αιτιολογημένη πρόταση για το διδακτικό έτος 2018-19 οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερομένων;
4) Απέστειλαν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες την απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ή άλλου αρμοδίου οργάνου της οικείας Ομοσπονδίας;
5) Προέβησαν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες σε όλες τις δυνατές ενέργειες ώστε να είναι η αξιολόγηση των προτεινομένων διαφανής, αξιοκρατική και αντικειμενική όπως ρητά προβλέπει το έγγραφο της Γ.Γ.Α. με Α.Π.:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/269254/11809/ 5862/20-6-2018;
6) Ελήφθησαν από την Γ.Γ.Α. όλα τα μέτρα ώστε μην υπάρξει διακριτή μεταχείριση μεταξύ των ενδιαφερομένων;
7) Είναι σύννομη η διαδικασία κατά την οποία ένα Ν.Π.Ι.Δ. (εν προκειμένω μία Αθλητική Ομοσπονδία) δέχεται αιτήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν ως ΠΕ 11 στο  Υ.Π.Ε.Θ.), με στόχο την απόσπασή τους σε αυτό, από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν και δεν προωθεί το σύνολο των αιτήσεων στον αρμόδιο φορέα (Υ.Π.Ε.Θ);

Οι ερωτώντες βουλευτές


Λεωνίδας Γρηγοράκος


Γιώργος Μαυρωτάς