ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Ερώτηση Λεωνίδα Γρηγοράκου, βουλευτή Λακωνίας της ΔΗ.ΣΥ. και Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Παιδείας, προς τον Υπ. Παιδείας για τη διαδικασία επιλογής ΣΕΕ. Παρασκευή, 5/10/2018


Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡΑ.Π. 2216/5.10.2018                                                                   5 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ


Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο ΓαβρόγλουΘέμα: «Ερωτήματα γύρω από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) εξέδωσε πρόσφατη ανακοίνωση με αφορμή τις αλλαγές στις δομές της εκπαίδευσης και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση-καταγγελία, οι κρίσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), που ολοκληρώθηκαν με την επικύρωση των πινάκων από τον Υπουργό Παιδείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ανέδειξαν μέρος των συνεπειών των προβληματικών περιοχών του νέου θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (νόμος 4547/2018).
Έντονα προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας παρουσιάστηκαν στις κρίσεις για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που πραγματοποιήθηκαν από τα Δεκατρία (13) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (ΠΣΕ) με Προέδρους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι: α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έγινε από τα μέλη των Συμβουλίων αλλά από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και Εκπαιδευτικούς, β) οι Εκπαιδευτικοί αποκλείστηκαν δήθεν για τυπικούς λόγους (π.χ. επειδή δεν είχαν επισυνάψει μετάφραση του πτυχίου της γλωσσομάθειάς τους, παρότι είχαν μεταπτυχιακούς τίτλους από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και είχαν επισυνάψει τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ και τον ΔΟΑΤΑΠ), γ) σημειώθηκαν λανθασμένες μοριοδοτήσεις διδακτικής υπηρεσίας μέσω των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που εξέδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δ) υπήρξε διαφορετική ερμηνεία και μοριοδότηση των κριτηρίων του ν.4547/18, με αποτέλεσμα ένας Εκπαιδευτικός που δεν επιλέχτηκε ως ΣΕΕ από το ΠΣΕ σε μια ΠΔΕ, αν είχε υποβάλει υποψηφιότητα σε άλλη ΠΔΕ, να είχε ενδεχομένως επιλεγεί, ε) στις συνεντεύξεις η μοριοδότηση έφτασε να ξεπεράσει ακόμα και το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 14 μονάδων, στ) στις συνεντεύξεις, σε κάποια ΠΣΕ, οι ερωτήσεις προς υποψήφιους που ήταν Σχολικοί Σύμβουλοι δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης θέσης (π.χ. τους ζητήθηκε να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/2018).

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:


  1. Έχετε λάβει γνώση για τις παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου;

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να θεραπευτεί άμεσα η αμφισβήτηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου;Οι ερωτώντες Βουλευτές
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Χαρά Κεφαλίδου
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος