ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Βουλευτής Λακωνίας
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ερώτηση & Α.Κ.Ε Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό. 14.04.2016                        
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ
                                       

14 Απριλίου 2016

Α.Π:4808/336
 

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

ΘΕΜΑ: «Αλυσιτελής και αδιαφανής διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής ιατρών για στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας»
 Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης του Υπ. Υγείας με αρ. πρωτ. 253/9-2-2016, που αφορά στην πρόσληψη ιατρών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας και Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων της ελληνικής επικράτειας, δημιουργήθηκε θέμα σχετικά με την εγκυρότητα της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. Σύμφωνα με καταγγελίες υποψηφίων, η διαδικασία είναι αμφισβητήσιμη ως προς τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της. Από τη σοβαρότητα των καταγγελιών, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια κατάσταση προβληματική, όπου δεν είναι απίθανο να προκύψουν νομικά ζητήματα και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες για παραποίηση στοιχείων κατά την διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης προκήρυξης. Σε αυτήν την περίπτωση, η καθυστέρηση πρόσληψης των απαραίτητων ιατρών για τη λειτουργία των ΜΕΘ, ΜΕΝ και των λοιπών Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων είναι δεδομένη. Η κατάσταση λειτουργίας των προαναφερθεισών κρίσιμων μονάδων των νοσοκομείων είναι ήδη επιβαρυμένη εδώ και πολύ καιρό λόγω αδέξιων χειρισμών της κυβέρνησης που οδήγησαν σε τεράστια έλλειψη προσωπικού. Μια επιπλέον καθυστέρηση στην πολυαναμενόμενη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού στα νοσοκομεία θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνη όχι μόνο για τη λειτουργία των Μονάδων  αλλά και για την υγεία των πολιτών.

Κύριε Υπουργέ:
1.        Αληθεύουν οι καταγγελίες των ιατρών για παραποίηση των πινάκων βαθμολόγησης κριτηρίων;
2.        Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε : α) τα ακριβή στοιχεία των ενστάσεων που κατατέθηκαν και β) τους πίνακες βαθμολόγησης κριτηρίων.


Ο Ερωτών Βουλευτής


Λεωνίδας Γρηγοράκος