ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Βουλευτής Λακωνίας
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

27/02/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζει ότι σε σχέση με την τροπολογία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη , στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ…» που σχετίζεται με τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου, αφορά μόνο εργαζόμενους και όχι παραδοτέα έργα, όπως η αντιπολίτευση θέλει να παρουσιάσει.
Διαβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά ότι, η τροποποίηση που εμπεριέχεται αφορά μόνο τους απασχολούμενους με συμβάσεις έργου και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με παραδοτέα έργα ή οτιδήποτε παρόμοιο που οδηγεί σε αρνητικούς συνειρμούς.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προασπίζεται την τήρηση της νομιμότητας του Συντάγματος και του Δικαίου. Οτιδήποτε μπορεί να φέρει οσμή σκανδάλου, συγκάλυψης, ανομίας και διαφθοράς δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση και κυρίως, δεν είναι αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία.

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Σημεία Ομιλίας Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου στην Ημερίδα με θέμα «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»

16 Φεβ 2014, Καραβελ

Η υγεία ως δημόσιο και όχι ως ιδιωτικό, εμπορεύσιμο αγαθό, αλλά και ως έννοια που περιλαμβάνει την σωματική, ψυχική και κοινωνική ισορροπία, αλλά και την απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας του ατόμου, μπορεί να βρει το μεγαλείο της στις μικρές οργανωμένες κοινωνίες, οι οποίες υπό δημοκρατικές συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν ιδανική έκφραση ενός συμμετοχικού κοινωνικού κράτους.
Η τοπική αυτοδιοίκηση Ά και Β΄ βαθμού αποτελεί σήμερα ένα θεσμό διοικητικής αποκέντρωσης, που πρέπει να αναδιαμορφώσει τον στρατηγικό του σχεδιασμό και την μεθοδολογία του στην προσπάθειά του να βελτιώσει το επίπεδο υγείας των πολιτών. Η αναδιαμόρφωση αυτή για να είναι αποτελεσματική πρέπει να εκτείνεται σε περιφερειακό, δημοτικό και διαμερισματικό ακόμη επίπεδο, να εγκαταστήσει ενεργά κοινωνικά δίκτυα πολυφωνικής σύνθεσης δίνοντας έμφαση στους κοινωνικούς εταίρους, σε εργάτες, αγρότες, ευπαθείς ομάδες και πρέπει να κλειδώσει μέσα από διαβουλευτικές διαδικασίες την εμπλοκή των πολιτών στις αποφάσεις για την υγεία του συνόλου. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να προκύψει ένα νέο συμμετοχικό ήθος, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι πέρα από δημοκρατικά δικαιώματα υπάρχουν και δημοκρατικές υποχρεώσεις ίσης αξίας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μέσα από την διεκδίκηση πόρων μπορεί να αποκτήσει δημόσια υποδομή και εμβέλεια, μεγιστοποιώντας τα οφέλη της, συσσωρεύοντας προστιθέμενη κοινωνική αξία, διευρύνοντας τον κοινωνικό της πλούτο και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
Ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών μπορεί να αναπτύξει δράσεις και να υλοποιήσει προγράμματα «Κατ΄ οίκον νοσηλείας» και «Βοήθειας στο Σπίτι», ειδικά προγράμματα για ηλικιωμένους, όπως τα ΚΗΦΗ, προγράμματα αγωγής υγείας, πρόληψης ναρκωτικών και συμβουλευτικούς σταθμούς για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, αλλά και για τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Κάθε πολίτης αυτής της χώρας οφείλει και πρέπει να φροντίσουμε όλοι, ώστε να συμμετέχει στις συζητήσεις και τις αποφάσεις που τον αφορούν και που συνδέονται άμεσα με το συμμετοχικό σύστημα υγείας. Η κουλτούρα συμμετοχικής υγείας, αλλά και η ανάπτυξη του εθελοντισμού μέσα από τις υπηρεσίες του δήμου, των πολιτιστικών συλλόγων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι υγιής πολίτης. Η πληροφορία είναι υγεία. Πόσο πιο υγιής θα ήταν μια πληροφορημένη αγροτική κοινωνία ενός μικρού ή μεγάλου δήμου που μαστίζεται σήμερα από αυξημένο αριθμό νεοπλασιών εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και της απουσίας λήψης ακόμα και στοιχειωδών μέτρων προφύλαξης;
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ο πολίτης θέλει να αποτελέσει δύναμη μεταρρυθμιστική, η οποία δε θα ελέγχεται από κρατικο-κομματικοποιημένα κέντρα και οικονομικά συμφέροντα, αλλά θα παράγεται για το καλό του δήμου, της ομάδας, του γείτονα, όλων μας.
Η ισχύς που δίνεται μέσα από τη διάχυση ενός συμμετοχικού ήθους γύρω από την υγεία προς τις αποκεντρωμένες και αυτοτελείς κοινωνίες είναι τεράστια.

Είναι οι ισχυρές αυτές κοινωνίες που με την επικουρία ενός επιτελικού κράτους, θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν το ανθρώπινο κεφάλαιο και την υγεία του πολίτη ως ανεξάντλητες πηγές καυσίμων της αναπτυξιακής μηχανής της χώρας μας.

Το κοινωνικό κράτος είναι συνυφασμένο με την ανάπτυξη κρατικών πολιτικών υγείας και συνακόλουθα τους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης των υγεινομικών δαπανών.
Η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους είναι όμως συνυφασμένη και με το πεδίο των «προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών». Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών, κρατικών και τοπικών, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του τύπου έχουν το στοιχείο του «προσωπικού» γιατί αφορούν την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας.

Οι καιροί, όμως, απαιτούν λύσεις. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα.

Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Αυτή είναι η βασικότερη συνταγματική αρχή που ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Το βασικότερο μέσο για την επίτευξη των στόχων του κοινωνικού κράτους είναι η πραγμάτωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και γι’ αυτό κράτη όπως το ελληνικό οφείλουν να παρέχουν στους πολίτες δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, προστασία ευπαθών κατηγοριών πολιτών.
Η κοινωνική δυναμική και ο σύγχρονος ευρωπαϊκός στοχασμός θα οδηγήσουν την ευρωπαϊκή ήπειρο στην απόκτηση μίας νέας συλλογικής αλληλεγγύης, ολοκληρωμένης κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης.
Εάν, λοιπόν, το ζήτημα των κοινωνικών πολιτικών και των κοινωνικών προτεραιοτήτων και επιλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επανεξετασθεί στις νέες συνθήκες της κρίσης και μετά την κρίση πολιτικά τότε θα είμαστε μάρτυρες μίας πολιτικής διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, του κοινωνικού ελλείμματος και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.

Η ελληνική κοινωνία του σήμερα, απαιτεί από το κράτος, να υπερβεί τις αδυναμίες και ανεπάρκειες του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτει, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες στην κοινωνική συμμετοχή και αλληλεγγύη, να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις και ο κοινωνικός αποκλεισμός, για να μπορούμε έτσι να μιλάμε για ένα κοινωνικά δίκαιο κράτος.

Σας ευχαριστώ

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

"Χωρίς Περιστροφές" - Παρουσίαση Βιβλίου


του Λεωνίδα Γρηγοράκου*

...Προσπαθείς να πεις τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι σχεδόν ποτέ εφικτό γιατί ο καθένας δίνει το δικό του όνομα στα πράγματα. Τα λες έτσι όπως εσύ τα βλέπεις χωρίς εκπτώσεις και χωρίς κολακείες. Άλλωστε τίποτε δεν είναι όπως φαίνεται. 

Μιλάς με παρρησία, αλλά πάντα με τη σπάθη της υποκειμενικότητας να επικρεμάται υπό μορφή σκληρής κριτικής. Προτίμησα, όμως, κάτι τέτοιο παρά το ανέξοδο και τετριμμένο «στρογγύλεμα» που παρατηρείται στον πολιτικό λόγο. Έτσι, λοιπόν, χωρίς περιστροφές, επιχείρησα να πω τα πράγματα όπως τα έβλεπα στη δεδομένη χρονική στιγμή, στη διάσταση του πολιτικού χρόνου... Απευθύνομαι στον αναγνώστη που του αρέσει η περιπέτεια, γιατί δεν ήθελα να αρέσω, ήθελα να προβληματίσω, γι’ αυτό και έξυνα πληγές...


*Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Βουλευτής Λακωνία

Εκδότης: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης
Μορφή: Έντυπο βιβλίο
ISBN10: 9603999261
ISBN13: 9789603999263
Αρ. Σελίδων: 195
Ετος Εκδοσης: 2009

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου - Απάντηση κ.Γρηγοράκου σε Επίκαιρη ερώτηση κ. ΒούτσηΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, το θέμα σάς είναι γνωστό, διότι έχει επανέλθει τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές και διότι αφορά στη ζωή –αν δεν κάνω λάθος- τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε ένα καθεστώς -με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο- πολύ μεγάλης πίεσης μέσα στην κρίση για την παράταση ή για την ανανέωση της διαμονής τους, της εργασίας τους και τα λοιπά.
Θα φύγω και λίγο έξω από το κείμενο, για να συνεννοηθούμε επί της ουσίας. Είναι φανερό ότι δεν είχατε τη δυνατότητα έγκαιρα να υπάρξει στελέχωση με το προσωπικό που θα αντιστοιχούσε περίπου ή θα ήταν και ίδιο, ισόποσο με το αντίστοιχο προσωπικό που στους εξήντα τρεις, εξήντα πέντε δήμους της Αττικής έκανε αυτήν τη δουλειά. Ας πούμε, τώρα που η πρόβλεψη ήταν για δέκα σταθμούς μίας στάσης και ύστερα υλοποιήθηκαν λιγότεροι σταθμοί στα πλαίσια των αποκεντρωμένων διοικήσεων, θα χρειαζόταν πολύ προσωπικό, πολλή ενίσχυση, φύλαξη και λοιπά. Και αυτά είναι πράγματα που σας είναι γνωστά.
Το γιατί, όμως, βρίσκεστε σε αυτήν την αδυναμία νομίζω ότι τώρα πλέον θα πρέπει να το θέσουμε ευθέως. Είχαμε και χθες συζήτηση με τον κ. Μητσοτάκη στην Επιτροπή και λίγες μέρες πριν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο Υπουργός μάς είπε ότι έχουν «πιαστεί» τα όρια τα οποία είχαν βάλει από κοινού με την τρόικα για διακόσιες χιλιάδες μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσα στην τριετία. Έχει πάει στις διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες λόγω των συνταξιοδοτήσεων και των συμβάσεων και τα λοιπά και άρχισε μία ουσιαστική συζήτηση.
Προς τι, λοιπόν, η επιμονή για τις δεκαπέντε χιλιάδες απολύσεις αυτόν το χρόνο;
Προς τι η προφανής υποστελέχωση κρίσιμων τομέων είτε, για παράδειγμα, του κοινωνικού κράτους είτε όσον αφορά τα καταστήματα μίας στάσης, για τα οποία συζητάμε σήμερα, όπου έχουμε σαφή υποστελέχωση, αδυναμία, πρόβλημα στους ίδιους τους εργαζομένους και εισοδηματικό και πίεσης πάνω στη δουλειά τους, εικόνες τριτοκοσμικής χώρας με ουρές κ.λπ.;
Προς τι η επιμονή σε αυτήν τη συρρίκνωση του δημοσίου και ιδιαίτερα του κοινωνικού κράτους όταν –επαναλαμβάνω- ακόμα και το όριο το οποίο είχε τεθεί και είχατε δεσμευτεί στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων, ήδη από καιρό το έχετε υπερβεί και μιλάμε πια για εξακόσιες χιλιάδες ανθρώπους που είναι στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;
 Θα ήθελα, δηλαδή, η συζήτησή μας να είναι ουσιαστική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Βούτση.
Ο Υπουργός έχει το λόγο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά αισθάνομαι ευτυχής όταν απαντώ στον κ. Βούτση, γιατί κάνει ερωτήσεις ουσιαστικές. Μάλιστα, να σας πω για την προηγούμενη ερώτηση που είχατε κάνει για τους αποτεφρωτήρες ότι οι διαδικασίες προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα και μάλλον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε, όπως σας τα είχα πει στην απάντησή μου.
Η σημερινή σας ερώτηση είναι ενδιαφέρουσα γιατί τυχαίνει κατά σύμπτωση σήμερα, όπως είδατε, και ο Πρόεδρος να ανακοινώσει την κατάθεση του Μεταναστευτικού Κώδικα.
Προσωπικά είμαι υπερήφανος που προΐσταμαι μίας υπηρεσίας, της Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Συνοχής. Στην Ελλάδα υπήρχαν και θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί αυτά να τα λύσει κανείς από τη μία ημέρα στην άλλη. Με την καλύτερη, όμως, οργάνωση που παρουσιάζουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε προχωρήσει, κύριε συνάδελφε, σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Θα σας δώσω νούμερα και θα δείτε ότι πραγματικά το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ιδιαίτερα με το Μεταναστευτικό Κώδικα που καταθέσαμε, σας λέω λύνονται πάρα πολλά χρόνια προβλήματα.
Και επειδή θέσατε το θέμα του νόμου του 2011 να σας πω ότι είναι γεγονός ότι  καθυστερήσαμε. Θα σας μιλήσω γι’ αυτό όπως και για το θέμα της μετακίνησης των ανθρώπων που έφυγαν από τις υπηρεσίες μετανάστευσης, τη μείωση του προσωπικού και το αίτημα που έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τετρακόσια περίπου άτομα για τα one stop shops.
Κύριε Βούτση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε καμμία περιφέρεια της Ελλάδας, εκτός από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι έχουμε ζητήσει τριακόσια ογδόντα εννέα άτομα, εκατόν ογδόντα τέσσερις δημοτικούς αστυνομικούς, ενενήντα δύο ΠΕ και ενενήντα δύο ΔΕ για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Αττικής. Για τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη έχουμε ζητήσει άλλα πενήντα δύο άτομα. Έτσι, λοιπόν, πιστεύουμε ότι με τα τριακόσια ογδόντα ένα άτομα που έχουμε ζητήσει θα μας δοθεί η ευκαιρία να τελειώνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πραγματικά οφείλω να παραδεχθώ ότι τους ταλαιπωρούμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Ο καινούριος Μεταναστευτικός Κώδικας, όμως, θα μας λύσει τα προβλήματα. Στη δευτερολογία μου θα σας τα πω. Όμως στην πρωτολογία μου θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που μου είπατε για τις απολύσεις, τις μετακινήσεις και όλα αυτά που γίνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Κάνουμε μία μεγάλη προσπάθεια ούτως ώστε, κύριε Βούτση, να μην φύγει κανείς. Οι δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα φύγουν, θα είναι πάρα πολύ λίγοι και είναι αυτοί που είχαν καταθέσει πλαστά, μη νόμιμα χαρτιά. Δεν νομίζω ότι θα φύγει κανείς από τους δημοτικούς αστυνομικούς.
Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε –και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε- και με τους σχολικούς φύλακες. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε δουλειά γι’ αυτούς τους ανθρώπους, να τους εντάξουμε πάλι στο δημόσιο σύστημα, αλλά πρέπει όλοι μας να παραδεχθούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν τα χαρτιά όλων μας, και ημών των ιδίων που κάποτε τα είχαμε καταθέσει για να μπούμε στο δημόσιο τομέα.
Ξέρω ότι υπάρχει μία μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των ανθρώπων – χθες κατέθεσε ο κ. Μητσοτάκης το νομοσχέδιο- οι οποίοι μιλάνε για τα νόμιμα χαρτιά, αλλά μιλάνε και για τα πλαστά χαρτιά. Η νομιμότητα της πρόσληψης όπως έχει πει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, των ανθρώπων οι οποίοι προσλήφθηκαν με το Προεδρικό Διάταγμα του κ. Παυλόπουλου, πιθανόν να αντίκειται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε.
Άρα, κύριε Βούτση, αυτό που θα κάνουμε αυτόν τον καιρό –και πιστεύω να συμφωνείτε και εσείς και να συμφωνήσει και όλη η Αντιπολίτευση- είναι ότι θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε εάν τα χαρτιά όλων αυτών των ανθρώπων που μονιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι νόμιμα ή υπάρχουν παρατυπίες.
Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει παρατυπίες και έχουν υποπέσει σε ποινικά αδικήματα, νομίζω ότι δεν πρέπει να βρίσκονται στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα με νούμερα θα απαντήσω στη δευτερολογία μου ως προς τα υπόλοιπα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Βούτσης για να δευτερολογήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Νομίζω ότι υπήρξε η παραδοχή πως λείπουν περίπου τετρακόσιοι υπάλληλοι, ώστε να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας μια κατάσταση που είναι οδυνηρή γι’ αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ, έχουν λογαριασμούς, ΑΦΜ, πληρώνουν φόρους και βρίσκονται μετέωροι, σε συνθήκες μάλιστα και με τέτοιες προϋποθέσεις που είναι πρωτοφανείς.
Διότι το να τους ζητάει κανείς να έχουν πάνω από εκατόν πενήντα μεροκάματα επί της ουσίας, ετησίως, αυτό και από οποιονδήποτε γηγενή πλέον δεν μπορείς να το ζητήσεις, με τις μορφές εργασίας που έχουν επιβληθεί στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες προϋποθέσεις όσον αφορά το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ.
Θα αναφερθώ σε μια γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης, κύριε Γρηγοράκο, γιατί θέλω να είναι ειλικρινής η συζήτηση που κάνουμε. Φαίνεται πως έχει διαμορφωθεί μια πολιτική απομάκρυνσης –αποθάρρυνσης, θα την έλεγε κάποιος- σχετικά με τους μετανάστες, τους υπηκόους τρίτων χωρών κ.λπ., ακόμα και για αυτούς που έχουν τα νόμιμα χαρτιά και τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται εδώ.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα εκκρεμεί ο νόμος περί ιθαγένειας, ο διορθωτικός νόμος σε σχέση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προχθές σ’ αυτή την Αίθουσα ο κ. Αθανασίου είπε «εγώ το έχω καταθέσει εδώ και ένα χρόνο, δεν ξέρω γιατί το Υπουργείο δεν το φέρνει. Βρίσκονται σε εκκρεμότητα παιδιά που τυγχάνουν της ελληνικής παιδείας».
Δεν είναι τυχαίο ότι ελήφθη τώρα αυτό το μέτρο επί δικαίων και αδίκων, ομογενών και αλλοδαπών –όλοι και όλοι ήταν δέκα χιλιάδες οκτακόσιοι- για να μην ψηφίζουν στις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική να σταλεί το σήμα αποθάρρυνσης μέσω της προσπάθειας να δυσχεράνουν τη ζωή όσων είναι εδώ, ώστε να μην έρθουν και άλλα κύματα μεταναστών, αντί όλη αυτή η ενέργεια να βγει προς τα έξω, να αντιπαρατεθούμε και να συγκρουστούμε με αυτούς που έχουν επιβάλλει το πλέγμα των συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου καθιστούν τη χώρα μας χώρα- ανθρωποφύλακα για εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που θέλουν να περάσουν εδώ για να επιβιώσουν, διακινδυνεύοντας τα πάντα. Από την άλλη πλευρά μας υποχρεώνουν να τους κρατάμε, διότι θέλουν βεβαίως να πάνε σε χώρες που δεν έχουν κρίση. Είναι λογικό να μην θέλουν να μείνουν εδώ και να περιπέσουν στην ανεργία που έχει και ο Έλληνας.
Είναι καλό αυτό το ζήτημα να επιλυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί πραγματικά τότε δεν θα είναι υπόνοια κάποιου συριζαίου που σκέφτεται πονηρά για τη σημερινή μνημονιακή Κυβέρνηση. Θα είναι πραγματικότητα και εντάσσεται και αυτό στο να αποθαρρύνονται οι άνθρωποι. Συμφωνώ λοιπόν ως προς τη διαπίστωσή σας για τους τετρακόσιους που λείπουν.
Τα του μεταναστευτικού κώδικα οπωσδήποτε θα τα συζητήσουμε εδώ. Όσον αφορά δε το ζήτημα των απολύσεων είναι κοινός τόπος πως για όσους υπάρχουν παρανομίες και έχουν πλαστά χαρτιά, το δικαιακό σύστημα και ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας -που έχει ψηφιστεί εδώ και εξήντα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος- θα εφαρμοστεί.
Δεν μιλάμε όμως για αυτό. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για μια εμμονή να φύγουν άνθρωποι, τη στιγμή που υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά σε όλη τη δημόσια διοίκηση και κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες, εκεί που πονάει ο κόσμος και λόγω κρίσεως. Αυτή η εμμονή δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά με όρους ιδεοληψίας, την οποία δεν έχετε εσείς βέβαια και λόγω προελεύσεως και πολιτικής συγκρότησης, πλην όμως είναι κυρίαρχη σε κάποιους που παίρνουν αποφάσεις μέσα στη σημερινή Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω δυο πράγματα για το μεταναστευτικό κώδικα, ο οποίος λύνει αυτό που είπατε προηγουμένως για τα εκατόν πενήντα ένσημα που απαιτούνται. Αυτό το κάνουμε πενήντα, κύριε Βούτση. Θα τα συζητήσουμε την επόμενη βδομάδα στην Επιτροπή.  
Για το θέμα της ιθαγένειας, στο οποίο απάντησε ο κ. Αθανασίου, είναι γεγονός ότι κι εγώ ως συναρμόδιος Υπουργός έχω στείλει στον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τις τελικές μου προτάσεις. Αυτό πιστεύω ότι θα λυθεί. Είναι θέμα πια Κυβέρνησης και κυβερνητικής πολιτικής.
Αυτό που πιστεύω για το θέμα που πάλι θέσατε της ψηφοφορίας στις τοπικές και αυτοδιοικητικές εκλογές των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων συνανθρώπων μας και συμπολιτών μας που δεν έχουν νόμιμα δικαιώματα στην Ελλάδα είναι ότι πρέπει να ψηφίσουν. Θα προσπαθήσουμε –τώρα συζητείται πάνω στην αρμόδια Επιτροπή- ειλικρινά να μειώσουμε στο ελάχιστο αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, υπολογίζοντας βέβαια και σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό είναι όμως κάτι που συζητείται, κύριε Βούτση, τώρα πάνω Επιτροπή. Μάλιστα, ο κ. Μιχελάκης είναι αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή.
Έχω ενδιαφέροντα στοιχεία –και θα σας τα καταθέσω-  και πραγματικά σήμερα μου δώσατε την ευκαιρία να σας πω ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν νόμιμα χαρτιά κι έχουν άδειες σε ισχύ, είναι τετρακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι τέσσερις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι διακόσιοι πενήντα χιλιάδες στο λεκανοπέδιο.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, θα σας τα πω κι αυτά.
Είναι διακόσιοι τριάντα δύο χιλιάδες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Θα σας το δώσω και αυτό το χαρτί. Είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία.
Βέβαια, αναφορικά με τα στοιχεία του 2012-2013, έρχεται ο νέος κώδικας που θα διευκολύνει τις διαδικασίες. Είναι περίπου τριάντα τρεις χιλιάδες με τον νέο κώδικα, δηλαδή το 50% από τους εξήντα πέντε χιλιάδες που είναι σε εκκρεμότητα. Με το νέο κώδικα θα προχωρήσουμε ως προς αυτό. Πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά από το Υπουργείο Εσωτερικών –σας είπα προηγουμένως- και οφείλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό.
Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό και νομίζω ότι πρέπει να ανταμείψουμε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, κύριε Βούτση, είναι ότι υπήρχαν περίπου δεκαπέντε χιλιάδες συμπολίτες μας που είχαν χάσει τα χαρτιά τους. Άρα, λοιπόν, εμείς έπρεπε εμείς να προχωρήσουμε γι’ αυτούς τους ανθρώπους που είχαν όλα τα χαρτιά αλλά τα έχασαν και τους κάλεσε η υπηρεσία και δεν μπορούσαν να τα προσκομίσουν. 
Ξέρετε ότι όταν πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών –δεν θέλω να πω ότι είμαστε μάγοι και προχωρήσαμε- βρήκαμε γι’ αυτούς τους δεκαπέντε χιλιάδες ανθρώπους έναν αριθμό χαρτιών –περί τις 10.500- από τον Ιούνιο που είχαν μπλοκάρει. Σε έξι μήνες δηλαδή μέχρι το 2014 τελειώσαμε με τους δεκαπέντε χιλιάδες. Αυτό είναι εντυπωσιακό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι δεκαπέντε χιλιάδες ήταν αυτοί που είχαν χάσει τα χαρτιά τους κι έτσι με την ειδική φόρμουλα που βρήκαμε, δηλαδή να δώσουμε στους εισηγητές να αποφασίζουν γι’ αυτούς τους ανθρώπους, καταφέραμε και λύσαμε αυτό το πρόβλημα, κύριε Βούτση, και είναι πολύ σημαντικό για το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε έξι μήνες «καθαρίσαμε» όλους αυτούς τους ανθρώπους που περίμεναν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να αναγνωρίσουν και να βρουν τα χαρτιά τους.
Με αυτή την ειδική άδεια που βγάλαμε για ανθρωπιστικούς λόγους μπορέσαμε και δώσαμε σε δέκα χιλιάδες πεντακόσιους ανθρώπους τα χαρτιά από το τελευταίο εξάμηνο. Θα σας καταθέσω κι αυτό το χαρτί.
(Στο σημείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω όμως να σας πω δύο πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δουλεύουν και πραγματικά κάνουν μία σημαντική δουλειά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δουλέψαμε για το Μεταναστευτικό Κώδικα στο Υπουργείο Εσωτερικών  κι έγινε μια πολύ μεγάλη δουλειά. Μαζέψαμε είκοσι νόμους, έξι προεδρικά διατάγματα και σαράντα δύο κανονιστικές πράξεις. Τα μαζέψαμε όλα αυτά και τα καταθέσαμε στο νέο Μεταναστευτικό Κώδικα. Με τον Κώδικα, λοιπόν, μεταναστευτικής πολιτικής ενοποιείται όλη η νομοθεσία στην Ελλάδα και αυτό που είναι σημαντικό και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι ο Κώδικας αυτός βοηθά και την ιθαγένεια.
 Δίνουμε δηλαδή αυτή την άδεια του επί μακρόν διαμένοντος, κύριε Βούτση, που λέει ότι όσοι τα τελευταία χρόνια ήταν στην Ελλάδα μπορούν να μεταναστεύσουν –είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω- στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή απεγκλωβίζουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή ήρθαν εδώ και είχαν μόνο χαρτιά για την Ελλάδα να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία στην Ελλάδα είναι στα ύψη. Αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν εδώ και δεν μπορούσαν να φύγουν.
Τώρα λοιπόν με το νέο Μεταναστευτικό Κώδικα, όπως καταλαβαίνετε, δίνουμε την ευκαιρία να πάνε να βρουν εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απεγκλωβίζουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό από αυτούς τους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το ένα που κάνει ο Μεταναστευτικός Κώδικας.
Το άλλο που κάνει με την άδεια του επί μακρόν διαμένοντος στα παιδιά που έχουν γεννηθεί από μετανάστες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ότι τους δίνουμε μία βίζα από την αρχή επί μακρόν διαμένοντος ούτως ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία στα δεκαοχτώ τους χρόνια –και σε κάποιους που έχουν φτάσει ήδη τα δεκαοχτώ κι εδώ έχουμε μία καθυστέρηση μεγάλη και να το παραδεχτούμε- να αποφασίσουν τα ίδια τα παιδιά αν πρέπει να πάρουν την ιθαγένεια ή όχι. Το προβλέπει ο μεταναστευτικός νόμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, αυτό που κάνει ο Μεταναστευτικός Κώδικας είναι ότι μειώνει όλα αυτά τα δικαιολογητικά που τα προηγούμενα χρόνια ήταν γύρω στα πενήντα, ούτως ώστε να μειώσει τη γραφειοκρατία. Έγιναν τρία πράγματα, λίγα, αλλά σωστά.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι εκσυγχρονίζεται. Έχουμε ακούσει όλες τις απόψεις. Θα τις ξανακούσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε στην Επιτροπή, να πάμε σε ένα Μεταναστευτικό Κώδικα που να είναι σύγχρονος και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φίλων μας, οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήρθαν στην Ελλάδα για να βοηθήσουν την οικονομική της κατάσταση και την ενίσχυσή της.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν μια ουσιαστική ερώτηση, που έδωσε πολλές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε για προσλήψεις με πλαστά χαρτιά, ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος;
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Είναι αρκετά μεγάλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Δειγματοληπτικά, εβδομήντα είπαμε και μπορεί να πάει στους τριακόσιους με τετρακόσιους, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ναι, για τους δημοτικούς αστυνομικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Για μένα το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είναι μια «δουλειά» περί τα Proficiency.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να μαθαίνουμε τι γινόταν και τι ενδεχομένως...
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Εγώ, πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Συνάντηση με κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας επενδύσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών


Τρίτη 18/02/2014

Δελτίο Τύπου

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος συναντήθηκε με κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας επενδύσεων, επικεφαλής του οποίου ήταν η κ. Soraya Goga.
Θέματα της συνάντησης, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα ήταν:
Η διερεύνηση των προοπτικών δημιουργίας επιχειρησιακού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των περιφερειών.
Η διαμόρφωσης ενός μοντέλου που θα λειτουργήσει ως πιλοτική εφαρμογή (στην περιφέρεια Πελοποννήσου) βάσει του οποίου θα λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες.
Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης κι ο χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο δήμων και περιφερειών, όπως και η παροχή κινήτρων για προσέγγιση επενδύσεων.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Oμιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην ημερίδα με θέμα: «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Κοινωνικό Κράτος»

Απόσπασμα από ομιλία Βενιζέλου
Caravel 16-02-2014 "Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Κοινωνικό Κράτος"‏


"Φίλες και φίλοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας, για την ανταπόκρισή σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, τον Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, τους βουλευτές μας που ασχολούνται με θέματα υγείας, το ΙΣΤΑΜΕ, προσωπικά τον Λεωνίδα Γρηγοράκο που ως αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Καθηγητής της Ιατρικής σχηματίζει τη γέφυρα ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ζητήματα υγείας, τις δομές του εθνικού συστήματος υγείας και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας"

Φωτογραφίες από την ημερίδα.

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Δελτίο Τύπου

O Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χαράλαμπο Αθανασίου και στη συνέχεια με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ Γιώργο Βέη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τον κ. Βέη βρέθηκε ο Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, καθώς και του τρόπου μοριοδότησης τους για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, όπως αυτή προκύπτει και από το ΦΕΚ (Αρ. Φ. 334, 13/2/2014).

Ο κ. Γρηγοράκος στάθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί ο ΑΣΕΠ, ενώ ο κύριος Βέης του εξέφρασε τις απόψεις του τόσο για τον καλύτερο δυνατό τρόπο της εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας όσο και για βελτιώσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην συνάντηση με τον κ. Αθανασίου επισημάνθηκε η σημαντικότατη συμβολή της Δικαιοσύνης στην διαδικασία της κινητικότητας.

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση σε ΗΜΕΡΙΔΑ "Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Κοινωνικό Κράτος"‏

Ο τομέας υγείας του ΠΑΣΟΚ και το ΙΣΤΑΜΕ (Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών) "Ανδρέας Παπανδρέου" διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

"Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία και Κοινωνικό Κράτος"

Θα μιλήσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος.

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 10:00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Κάραβελ

Εκτυπώστε την Πρόσκληση
Χάρτης μετάβασης:Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Εισήγηση του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής


Συνεδρίασε σήμερα στην Βουλή, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, με καλεσμένη τη Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E.), Virginija Langbakk, η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής, σχετικά με τις δράσεις και τους στόχους του Ινστιτούτου.

Στην Επιτροπή παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Ιωάννης Τραγάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής ‘Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κατερίνα Παπακώστα, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατά την εισήγησή του, τόνισε ότι η συμβολή της γυναίκας στην οικονομική και κατά συνέπεια, στη γενικότερη ανάπτυξη μιας κοινωνίας είναι αναμφισβήτητη.

Αναφερόμενος στις προγραμματισμένες δράσεις για την ισότητα των φύλων, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, υπογράμμισε ότι στόχος είναι να καταπολεμηθεί η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, να προωθηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενθαρρυνθούν οι επαγγελματικές επιλογές στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογικών, με στόχο τη συμμετοχή των γυναικών στη ψηφιακή οικονομία.

Σημείωσε, επιπλέον, ότι θα απασχολήσει την Ελληνική Προεδρία, η συνέχιση της πρώτης Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, καθώς, επίσης, και η βία κατά των γυναικών, θέμα για το οποίο η Ελληνική Προεδρία θα πραγματοποιήσει συνέδριο, τον Μάρτιο, στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. για την βία κατά των γυναικών.

Φωτογραφίες από την Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας

Με τον γραμματέα νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας Χ. Δημητσιούδη και τον γραμματέα Ν.Ε. Μεσσηνίας Γ. Χριστόπουλο
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


03/02/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την επιχορήγηση ύψους 30.000.000 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2013-2014, αποφάσισε ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος.

Η κατανομή γίνεται από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ
368.900,00

Π.Ε.ΕΒΡΟΥ
617.300,00

Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ, Π.Ε.ΘΑΣΟΥ
647.700,00

Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ
611.700,00

Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ
302.600,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ
2.548.200,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΔΥΤΙΚΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)
1.031.500,00

Π.Ε.ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
1.363.700,00

Π.Ε.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
414.600,00

Π.Ε.ΝΗΣΩΝ
522.300,00

Π.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ
166.800,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
3.498.900,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.ΛΕΣΒΟΥ
379.200,00

Π.Ε.ΣΑΜΟΥ
277.500,00

Π.Ε.ΧΙΟΥ
174.800,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
831.500,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1.116.000,00

Π.Ε.ΑΧΑΙΑΣ
708.300,00

Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ
656.000,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.480.300,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ
228.000,00

Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
224.200,00

Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ
668.500,00

Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
537.900,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1.658.600,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
464.000,00

Π.Ε.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
228.600,00

Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
567.900,00

Π.Ε.ΠΡΕΒΕΖΑΣ
298.800,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
1.559.300,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
667.900,00

Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ
718.700,00

Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
337.900,00

Π.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
516.900,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2.241.400,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ
183.600,00

Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ
596.000,00

Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, Π.Ε.ΙΘΑΚΗΣ
251.900,00

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
75.300,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1.106.800,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ
670.100,00

Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1.161.000,00

Π.Ε.ΚΙΛΚΙΣ
399.500,00

Π.Ε.ΠΕΛΛΑΣ
173.800,00

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ
356.500,00

Π.Ε.ΣΕΡΡΩΝ
644.200,00

Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
654.500,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4.059.600,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.285.900,00

Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ
266.600,00

Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
874.200,00

Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
1.181.000,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
3.607.700,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ
284.000,00

Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
600.700,00
Σύνολο-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
884.700,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
493.100,00

Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ
822.100,00

Π.Ε.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
621.100,00

Π.Ε.ΛΑΚΩΝΙΑΣ
619.000,00

Π.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
618.600,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3.173.900,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
392.200,00

Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ
802.400,00

Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
191.300,00

Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
795.200,00

Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ
168.000,00
Σύνολο - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.349.100,00
Γενικό άθροισμα
30.000.000,00

Β. Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.