ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
πρ.Βουλευτής Λακωνίας
Κίνημα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ 
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Ερώτηση Βουλευτών και Γραμματέα Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ Λ.Γρηγοράκου με θέμα «Πάταξη της διαφθοράς και αύξηση των δημοσίων εσόδων»


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑ.ΣΟ.Κ

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2015

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η – Α.Κ.Ε
Προς τον Υπουργό Επικρατείας Π. Νικολούδη

ΘΕΜΑ: «Πάταξη της διαφθοράς και αύξηση των δημοσίων εσόδων»
Ο περιορισμός της διαφθοράς και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν και παραμένει για το ΠΑ.ΣΟ.Κ πρώτη προτεραιότητα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ διαχρονικά έλαβε θεσμικές πρωτοβουλίες για να περιοριστούν τα φαινόμενα της διαφθοράς και του μαύρου χρήματος. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ίδρυσε το Σ.Δ.Ο.Ε το 1997, ενώ με τον ν. 3932/2011 ίδρυσε την ανεξάρτητη αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, της οποίας ήσασταν πρόεδρος. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου διατείνονται ότι έχουν γίνει γενναία βήματα προς την καταπολέμηση του αδήλωτου χρήματος με αποτέλεσμα υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Η πραγματικότητα έχει δείξει ότι πολλές φορές παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις οι περισσότερες υποθέσεις δεν τελεσφορούν με αποτέλεσμα να χάνονται πολλά χρήματα για το δημόσιο ή ακόμα περισσότερο υποθέσεις να λαμβάνουν δημοσιότητα χωρίς να υπάρχει βάση όπως η υπόθεση με το εκατομμύριο το 2012.
Πιο συγκεκριμένα επειδή έχετε χειριστεί τις πλέον κρίσιμες υποθέσεις φοροδιαφυγής από το 2011 ως πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής και αλλά έχουν δεσμευτεί μόλις 660 εκατομμύρια κατά τα έτη 2011-2013, ενώ η ετήσια μαύρη αγορά στην Ελλάδα εκτιμάται στο 25% Α.Ε.Π, δηλαδή πάνω από 135 δις τα έτη 2011-2013, καθώς επίσης στην επικαιρότητα παρουσιάστηκε το θέμα με τα δάνεια που χορήγησε η Αγροτική Τράπεζα.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός και καλείται να καταθέσει στην βουλή τα σχετικά έγγραφα
  1. Σε ποια πρόσωπα δόθηκαν τα 1.300 δάνεια, ποιο είναι το συνολικό κεφάλαιο των δανείων και ποιες οι υποθήκες των δανείων;
  2. Γνωρίζει ο Υπουργός ότι τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας ακόμα και αν δεν έχουν υποθήκη, τυγχάνουν προνομιακής εξασφάλισης σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο της Α.Τ.Ε το 1929 και πως προτίθενται οι αρχές να αξιοποιήσουν την εν λόγω δυνατότητα;
  3. Τα 1.300 δάνεια έχουν μεταφερθεί στην “κακή Α.Τ.Ε”;
  4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε συνεργασία με άλλα υπουργεία ώστε να εισπράξει τα εν λόγω δάνεια με δεδομένο ότι τα δάνεια της “κακής αγροτικής” έχουν μεταφερθεί στις Δ.Ο.Υ;
  5. Πόσα χρήματα έχουν βεβαιωθεί και έχουν εισπραχθεί
  6. Οι υπόλοιπες κρατικές τράπεζες (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Εμπορική Τράπεζα κλπ.), έχουν ελεγχθεί ή πρόκειται να ελεγχθούν;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δριβελέγκας Ιωάννης
Κεγκέρογλου Βασίλης