ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
Βουλευτής Λακωνίας
Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μου

«Η ιατρική επιστήμη είναι για μένα ο βιωματικός μου χώρος. Μέσω αυτής προσπάθησα να υπηρετήσω τις αρχές και τις αξίες του ανθρωπισμού, της προσφοράς στον άνθρωπο, στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτήν διατήρησα ζωντανή και αυθεντική  τη σχέση μου με τον τόπο μου.

Με αυτήν  ακολούθησα τον δρόμο της πολιτικής. Άλλωστε,  βαθιά πεποίθησή μου είναι πως η ιατρική και η πολιτική οφείλουν να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: Τη μέριμνα για τον πολίτη, για την κοινωνία.»

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Ερώτηση βουλευτή Λακωνίας, Λ. Γρηγοράκου προς τους υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας. Τετάρτη, 12/10/2016

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

311/12-10-2016


Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Κατρούγκαλο και τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό.


ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση χορήγησης επιδόματος ΒΑΕ νοσηλευτικού προσωπικού, με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία»

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015(176/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α ́ του ν. 3429/2005 (Α ́ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις επισημαίνεται η ρητή δέσμευση σχετικά με την άμεση ευθυγράμμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017. Επίσης, στην παράγραφο 1, του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 γίνεται ρητή αναφορά στην καταβολή του εν λόγω επιδόματος.

Ερωτώνται οι Υπουργοί:

  1. Πότε προτίθενται να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς για το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στην οποία αναφέρεται η ως άνω εγκύκλιος του ΓΛΚ;

  1. Ποιες οι προθέσεις της Κυβέρνησης προκειμένου να αναπληρώσει τη μισθολογική απώλεια του εν λόγω επιδόματος από το Νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ/ΠΕΔΥ, δεδομένου ότι το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία των ΒΑΕ επαγγελμάτων και λαμβάνει επίδομα της τάξεως των 150 ευρώ μηνιαίως;
Ο Ερωτών Βουλευτής


Λεωνίδας Γρηγοράκος